ORGÁNY AVEL

VÝKONNÝ RIADITEĽ:                              RNDr. Jozef Pospíšil

                                                   tel.: +421 903 712 595
                                                   e-mail: jozef.pospisil@gmail.com

TAJOMNÍK:                           PharmDr. Michal Krejsta, MBA

                                                   tel.: +420 731 532 520
                                                   e-mail: michal.krejsta@seznam.cz

PREZIDENT:                                 RNDr. Tomislav Jurik, CSc.

                                                   tel.: +421 903 700 500
                                                   e-mail: tjurik@unipharma.sk

 

                    ZOZNAM ČLENOV

                                                                 1. MED - ART, spol. s r.o.

                                                                    Hornočermánska 4, Nitra 949 01

                                                                2. PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.

                                                                    Pribylinská 2/A, Bratislava 831 04

                                                               3. UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť

                                                                   Opatovská cesta 4, Bojnice 972 01